Sunday, 22 September 2019
شناسه خبر:542

فتح باب برای مرحوم قاضی با توسل به امیرالمومنین(ع)

  • انداز قلم
مرحوم آیت الله سید علی آقا قاضی با سرودن شعری برای حضرت علی علیه السلام در مطلب خاصی به فتح باب می رسد.
فرهنگی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله شیخ حسنعلی نجابت - از شاگردان علی آقا قاضی - می‌فرمود: آقای قاضی زمانی طالب مطلب خاصی بودند، اما آن چنان که می خواستند فتح باب برایشان حاصل نمی‌شد، از هر دری وارد می‌شدند نتیجه نمی‌گرفتند، تا اینکه برای برآورد شدن آن خواسته، قصیده بلند و بسیار عالی در مدح امیرالمومنین علی(ع) انشاد فرمودند و به تمام معنا در آن مطلب خاص که می خواستند فتح باب برایشان رخ داد.

Post comment as a guest

Comments | Add yours
  • No comments found

آخرین اخبار بخش ها